مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن

از دیگر مواد لازم برای ساخت بتن علاوه بر سیمان، آب و سنگدانه ها، مواد افزودنی شیمیایی هستند. تولید کنندگان ابتدا از مواد افزودنی به منظور کاهش هزینه های ساخت و ساز بتن، اصلاح خواص سخت شدن بتن ، اطمینان از کیفیت بتن در طول فرآیند میکس، حمل و نقل، قرار دادن و درمان، و برای غلبه بر شرایط اضطراری خاص در طول فرآیند تولید بتن استفاده میکنند.

موفقیت استفاده از مواد افزودنی به روش های مناسب بچینگ و بتن ریزی بستگی دارد. اکثر مواد افزودنی به شکل مایعات آماده عرضه می شوند و در محل کار و یا پروژه به بتن اضافه می شوند.

 

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی براساس عملکرد طبقه بندی می شوند. پنج طبقه بندی مجزا از مواد افزودنی شیمیایی وجود دارد: مواد افزودنی حباب ساز هوا (air-entraining)، مواد افزودنی کاهنده آب بتن ، مواد افزودنی به تاخیر دهنده گیرش، مواد افزودنی تسریع کننده و مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده بتن . انواع مواد افزودنی مختلف دیگری نیز وجود دارند که دارای عملکرد ویژه ای هستند مانند ممانعت از خوردگی، کاهش انقباض، کاهش واکنش سیلیکای قلیا، افزایش کارایی، پیوستگی، تصحیح رطوبت و رنگ دهی.