جایگزینی برای بتن آماده

10 / 10
از 1 کاربر

جایگزینی برایبتن آماده

به عنوان جایگزینی برای بتن آماده ، میکسرهای متحرک حجمی می توانند برای تولید سرویس های بتن اندازه گیری شده (metered concrete) استفاده شوند.

میکسرهای متحرک حجمی یک کامیون است که شامل مواد تشکیل دهنده بتن و آب به منظور مخلوط شدن در کامیون برای تولید و ارسال بتن به اندازه مورد نیاز در محل کار هستند. کامیون های میکسر موجود در محل کار، مشکلات ناشی از بتن آماده مانند تاخیراتی که ممکن است باعث شود تا بتن از پیش ترکیب شده، غیرقابل استفاده شود. بتن اندازه گیری شده یک رویکرد ترکیبی از بتن آماده و مخلوط بتن ساخته شده در محل کار سنتی است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :