مواد افزودنی کاهنده آب بتن

مواد افزودنی کاهنده آب بتن معمولا آب مورد نیاز برای ساخت بتن را حدود 5 تا 10 درصد کاهش می دهد. در نتیجه، نوعی از بتن که دارای مواد افزودنی کاهش دهنده آب است نسبت به بتن بدون مواد افزودنی به آب کمتری برای دستیابی به یک اسلامپ ثابت نیاز دارد. بتن دارای مواد افزودنی بتن می تواند دارای درجه کمتری سیمان آب دار باشد. این معمولا نشان دهنده این است که یک بتن دارای مقاومت بالاتر را می توان بدون افزایش میزان سیمان، بوجود آورد.

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی مواد افزودنی منجر به توسعه میانگین محدوده کاهنده آب می شود. این مواد افزودنی میزان آب را حداقل تا 8 درصد کاهش می دهد و منجر به مقاومت بیشتر در محدوده دمایی گسترده تر می شود. از این نوع مواد افزودنی بتن می توان در انواع بتن سبک ، بتن سنگین و بتن معمولی نیز استفاده کرد.

 

مواد افزودنی کاهنده آب بتن 

مزایای استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب

برخی از مزیت های استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب بتن به شرح زیر هستند:

  • این نوع مواد افزودنی باعث افزایش میزان چسبندگی و استحکام بتن می شود زیرا میزان آب در ساخت بتن را کاهش می دهد.
  • این ماده افزودنی نسبت آب به سیمان را ثابت نگه می دارد یعنی مقاومت بتن تغییری نمی کند اما میزان سیمان را کاهش می دهد.
  • با کاهش میزان سیمان، این مخلوط به صورت پراکنده در بتن ظاهر می شود از این رو سطح برخورد آب با سیمان و در نتیجه هیدراسیون سیمان افزیش می یابد. این کار موجب افزایش مقاومت بتن نسبت به سایر انواع بتن که در آنها از مواد افزودنی استفاده نشده است می شود. البته لازم به ذکر است این مزیت در دراز مدت ملموس خواهد بود.
  • کارایی بتن دارای مواد افزودنی کاهنده آب بالا است.

مواد افزودنی کاهنده آب بتن خرید مواد افزودنی کاهنده آب بتن قیمت مواد افزودنی کاهنده آب بتن فروش مواد افزودنی کاهنده آب بتن انواع مواد افزودنی کاهنده آب بتن فروش اینترنتی مواد افزودنی کاهنده آب بتن کاربرد مواد افزودنی کاهنده آب بتن خواص مواد افزودنی کاهنده آب بتن ویژگی های مواد افزودنی کاهنده آب بتن