کارایی بتن

10 / 10
از 1 کاربر

اسلامپ بتن

کارایی یکی از پارامترهای فیزیکی بتن است که بر استحکام، دوام و همچنین هزینه های نیروی کار و ظاهر محصول نهایی تاثیر می گذارد. زمانی گفته می شود بتن دارای کارایی است که به خوبی در محل مورد نظر قرار بگیرد و به طور همگن فشرده شود به طور مثال بدون ریزش و تفکیک. بتن غیر کارا نیاز به کار و تلاش بیشتری برای فشرده شدن در محل مورد نظر دارد، همچنین حفرات کندو مانند و یا کیسه های هوایی در محصول نهایی قابل مشاهده خواهد بود.

تعریف کارایی

ویژگی بتن تازه که از طریق مقدار کار مفید داخلی مورد نیاز برای فشرده کردن کامل بتن بدون ایجاد ریزش و تفکیک در محصول نهایی، اندازه گیری می شود را کارایی می گویند.

عوامل مؤثر بر کارایی بتن:

 • محتوای آب در مخلوط بتن
 • مقدار سیمان و خواص آن
 • دانه بندی سنگدانه ها (توزیع اندازه)
 • ماهیت ذرات سنگ دانه ها (شکل، بافت سطح، تخلخل و غیره)
 • دمای مخلوط بتن
 • رطوبت محیط
 • نحوه فشردگی
 • روش قرار دادن بتن
 • روش انتقال بتن

نحوه بهبود کارایی بتن

 • افزایش نسبت آب به سیمان
 • افزایش سایز سنگ دانه ها
 • استفاده از سنگ دانه های گرد و صاف به جای مصالح دارای شکل نامنظم در بتن
 • افزایش زمان مخلوط کردن بتن
 • افزایش دمای اختلاط
 • استفاده ازسنگ دانه های غیر متخلخل و اشباع
 • استفاده از مواد افزودنی بتن 

ارسال نظر

امیررضا : همه چیز در مورد بتن
6 1
عالی بود
مدیریت : پاسخ
5 2
خوشحالیم که از مطالب سایت بتن راضی هستید.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :