ویژگی های بتن

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات بتن

بتن دارای ویژگی های مختلفی است در این مقاله برخی از ویژگی های مهم ساختاری را در بتن برای شما کاربران عزیز شرح می دهیم. این ویژگی ها تقریبا در تمام انواع بتن از جمله بتن آماده ، بتن پیش ساخته ، بتن سبک ، بتن سنگین ، بتن معمولی و غیره وجود دارد.

ویژگی های ساختاری بتن

  • حالت ارتجاعی  (Elasticity): ضریب الاستیسیته بتن تابعی از ضریب الاستیسیته سنگ دانه ها و ماتریس سیمان و تناسب نسبی آنها است.ضریب الاستیسیته بتن در سطوح با استرس کم نسبتا ثابت است اما در سطوح با استرس بیشتر با گسترش شکاف ماتریس، شروع به کاهش می کند.
  • انبساط و انقباض بتن : ضریب انبساط حرارتی در بتن بسیار پایین است. اما با این حال اگر پیش بینی برای گسترش بتن نشده باشد، فشار بسیار زیادی ایجاد می شود که موجب بروز شکاف در بخش هایی از ساختار که توانایی تحمل فشار و یا چرخه های انبساط و انقباض را ندارند، می شود.
  • ترک خوردگی ناشی از تنش: اعضای بتن ممکن است با اعمال بار، دچار تنش شوند. این نوع ترک خوردگی در تیرهای بتن رایج تر است.
  • ترک خوردگی ناشی از انقباض بتن: ترک ناشی از انقباض زمانی رخ می دهد که اعضای بتن در نتیجه خشک شدن، تاثیرات حرارتی و یا انقباض خود به خود دچار تغییر حجمی محدود (انقباض) شوند.
  • خزش: منظور جابه جایی و یا تغییر شکل دائمی مواد به منظور از بین بردن استرس موجود در بتن است. اگر بتن مدت زمان طولانی را تحت فشار باشد مستعد خزش است.
  • نگهداری آب : بتن ساخته شده از سیمان پرتلند دارای آب است. با این حال برخی از انواع بتن مانند بتن متخلخل (بتن نفوذ پذیر) اجازه عبور آب را می دهند، از این رو یک جایگزین عالی برای سنگ فرش جاده ها هستند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :