دوام بتن سبک

10 / 10
از 1 کاربر

دوام بتن سبک

دوام تعریفی از قابلیت مواد برای مقاومت در برابر اثرات محیطی است. در مواد و مصالح ساختمانی مانند انواع بتن از جمله بتن سبک ، مقاومت به معنی حمله شیمیایی، استرس های فیزیکی و حملات مکانیکی است.

بتن سبک هیچ مقاومت خاصی در برابر حملات شیمیایی مانند سولفات ویژه سنگ دانه های آب های زیرزمینی، هوای آلوده و نشت مایعات واکنشی ندارد. در واقع به طور کلی بتن سبک ، متخلخل تر از سیمان پرتلند معمولی است. این نوع بتن برای استفاده در مسیرهای مرطوب توصیه نمی شود. جنبه های شیمیایی دوام ، ثبات خود مواد به ویژه در حضور رطوبت است.

تنش های فیزیکی که پیش روی این نوع بتن است اساسا سرما و انقباض و تنش دمایی است. تنش ها ممکن است به دلیل انقباض حاصل از خشک شدن بتن ، دیفرانسیل حرکات گرمایی بین مواد غیر مشابه و یا دیگر پدیده های طبیعی مشابه رخ دهد. انقباض حاصل از خشک شدن بتن در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب ممکن است موجب ترک خوردگی در بتن سبک شود.

آسیب های مکانیکی در بتن نیز می تواند حاصل سایش و یا متاثر از بارگذاری بیش از حد اجزای خمشی باشد. سبک ترین درجه بندی های بتن سبک نسبتا نرم هستند در نتیجه گاها در معرض سایش قرار می گیرند

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :