تاریخچه بتن سبک

10 / 10
از 1 کاربر

تاریخچه بتن سبک

به طور کلی خواص بتن سبک را می توان با انجام تست های آزمایشگاهی نشان داد، اما عملکرد کلی مواد این نوع بتن تنها با کارایی آن در میدان و با انجام آزمایش میدانی بر روی ساختار بتن سبک مشخص می شود. بتن سبک در کاربرد های دریایی و کشتی سازی موفق است. کشتی بتن سبک در ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سالهای 1914 تا 1918 تولید شد و موفقیت آن منجر به ساخت USS Selma (یک کشتی جنگی) شد. در سال 1953 و 1980، دوام کشتی سلما با گرفتن نمونه هایی از هسته در منطقه خط آبی تعیین شد. در هر دو آزمایش میزان خوردگی بسیار کم بود.

در سال 1984، توماس هولم برآورد کرد که بیش از 400 پل در سراسر جهان به ویژه ایالت متحده آمریکا و کانادا از بتن سبک ساخته شده اند. پژوهش با خاک رس منبسط شده انجام شد و موسسه Slate ثابت کرد که بسیاری از پل ها در شرایط خوبی هستند. با توجه به مجله  ACI Material در سال 1994 ( نوشته شده توسط Diona Marcia, Andrian Loani, Mihai Filip و Ian Pepenar)، مشخص شد که بتن سبک در ژاپن از سال 1964 به عنوان پلت فرم ایستگاه راه آهن مورد استفاده قرار می گرفته است. مطالعه ی سال 1983 بر روی مقاومت این بتن ثابت کرد عمق کربناته در بتن سبک مشابه بتن معمولی است. اگرچه وجود برخی شکاف در این بتن گزارش شد اما این بیانگر مشکل ساختاری نبود. ساختار دوم که شامل بتن سبک و بتن معمولی بود که برای 13 سال در آب دریا بود به منظور نفوذ نمک مورد بررسی قرار گرفت.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :